İlan

İlan

İlçemiz 600 Evler Mahallesi 1165 ada 3 parselde ‘Yapı Yaklaşma Mesafelerinin’ yeniden belirlenmesi amaçlı Plan değişikliği teklifi Belediyemiz Meclisinin 05.11.2020 tarih ve 149 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

   Onaylanan,  Plan değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 26.01.2021 tarih ve 91 sayılı kararı ile onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup; Belediyemiz İnternet sitesinde yayınlanmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur. 25.02.2021

 Eklenme Tarihi: 25 Şubat 2021
< Bir Önceki Bir Sonraki >