İlan

İlan

İlçemiz Akçapınar Mahallesi 129 ada 3 parselde ‘Akaryakıt ve Servis İstasyonu’ amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Belediyemiz Meclisinin 04.03.2021 tarih ve 38 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

   Onaylanan,  Plan değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 28.09.2021 tarih ve 1023 sayılı kararı ile onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup; Belediyemiz İnternet sitesinde yayınlanmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur.20.10.2021

 Eklenme Tarihi: 20 Ekim 2021
< Bir Önceki Bir Sonraki >