İlan

İlan

İlçemiz Edincik Mahallesi Hıdırköy-Bezirci-Sazlıdere mevkiinde bulunan 23 adet Rüzgar Enerji Santraline ilişkin mahkeme kararı doğrultusunda yürütmenin durdurulması kararı verilen 9 adet Rüzgar Enerji Santraline ait 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Belediyemiz Meclisinin 03.11.2016 tarih ve 158 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Onaylanan,  İlave Uygulama İmar Planı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 16.03.2017 tarih ve 350 sayılı kararı ile onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup; Belediyemiz İnternet sitesinde yayınlanmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur.

12.04.2017

 Değişikliği görmek için lütfen tıklayınız.


Eklenme Tarihi: 15 Kasım 2017
< Bir Önceki Bir Sonraki >