İlan

İlan

İlçemiz 100. Yıl Mahallesi 811 ada 4 ve 20 parsellerde  ‘Bahçe Mesafelerinin Düzenlenmesi’ amaçlı 1/1000 ölçekli Kitle Revizyon Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi, Belediyemiz Meclisinin 07.06.2018 tarih ve 72 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

   Onaylanan,  Plan değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 18.09.2018 tarih ve 1013 sayılı kararı ile onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup; Belediyemiz İnternet sitesinde yayınlanmaktadır.

 İlgililere ilanen duyurulur. 11.10.2018

 Eklenme Tarihi: 11 Ekim 2018
< Bir Önceki Bir Sonraki >