İhsaniye Mahallesi 285 Adaya İt 1/1000 Ölçekli Bandırma Revizyon İmar Planı Plan Değişikliği Teklifi İlanı

İhsaniye Mahallesi 285 Adaya İt 1/1000 Ölçekli Bandırma Revizyon İmar Planı Plan Değişikliği Teklifi İlanı

İlçemiz İhsaniye Mahallesi 285 adaya it 1/1000 ölçekli Bandırma Revizyon İmar Planı Plan değişikliği teklifi, Belediyemiz Meclisinin 03.12.2015 tarih ve 163 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Onaylanan,  Uygulama İmar planı değişikliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 23.02.2015 tarih ve 284 sayılı kararı ile onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/ b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup; Belediyemiz internet sitesinde yayınlanmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur.

25.03.2016

 Değişikliği görmek için lütfen tıklayınız.

 


Eklenme Tarihi: 14 Kasım 2017
< Bir Önceki Bir Sonraki >