Habibullah Hamarat Camii Çevresine Ait İmar Planı Değişikliği

Habibullah Hamarat Camii Çevresine Ait İmar Planı Değişikliği

İlçemiz Dere Mahallesi 93 ada 6 nolu parselde yer alan 4 A envanter numarasıyla korunması gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescilli Habibullah Hamarat Camii çevresinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasasının 8. Maddesine istinaden Koruma Alanı olarak belirlendiği, Koruma Alanlarının İmar Planlarına İşlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Belediyemiz Meclisinin 07/01/2015 tarih ve 8 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Onaylanan , Uygulama İmar Planı değişikliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 11/12/2015 tarih ve 1171 sayılı kararı ile onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden bir ay süreyle ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

 Değişikliği görmek için lütfen tıklayınız.


Eklenme Tarihi: 14 Kasım 2017
< Bir Önceki Bir Sonraki >