Edincik Mahallesi 125 Ada 1 Nolu Parsele Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Edincik Mahallesi 125 Ada 1 Nolu Parsele Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

İlçemiz, Edincik Mahallesi 125 ada 1 nolu parsele yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemiz Meclisinin 02.07.2015 tarih ve 100 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Onaylanan,  Plan değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 16.02.2016 tarih ve 239 sayılı kararı ile onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup; Belediyemiz İnternet sitesinde yayınlanmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur.

25.03.2016

 Değişikliği görmek için lütfen tıklayınız.


Eklenme Tarihi: 14 Kasım 2017
< Bir Önceki Bir Sonraki >