Duyuru

Duyuru

İlçemiz 100. Yıl Mahallesi 848 ada 1, 2 parsellere ‘Ticaret Alanı’ndan ‘Konut Alanı’na dönüştürülmesi amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi, Belediyemiz Meclisinin 06.02.2018 tarih ve 18 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

   Onaylanan,  Plan değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 24.04.2018 tarih ve 454 sayılı kararı ile onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup; Belediyemiz İnternet sitesinde yayınlanmaktadır.

 İlgililere ilanen duyurulur. 22.05.2018

 Eklenme Tarihi: 22 Mayıs 2018
< Bir Önceki Bir Sonraki >