Duyuru

Duyuru

İlçemiz İhsaniye Mahallesi 1260 ada 132 parsele ait yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi, Belediyemiz Meclisinin 07.12.2017 tarih ve 163 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

   Onaylanan,  Plan değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 20.03.2018 tarih ve 307 sayılı kararı ile onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup; Belediyemiz İnternet sitesinde yayınlanmaktadır.

 İlgililere ilanen duyurulur.



Eklenme Tarihi: 06 Nisan 2018
< Bir Önceki Bir Sonraki >