Bandırma Revizyon İmar Planı Notlarına Plan Notları İlavesi

Bandırma Revizyon İmar Planı Notlarına Plan Notları İlavesi

İlçemiz Revizyon İmar Planı Plan Notlarına İlave Plan Notu Eklenmesine yönelik Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Belediyemiz Meclisinin 03.12.2015 tarih ve 168 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Onaylanan,  Plan değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 23.02.2016 tarih ve 280 sayılı kararı ile onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup; Belediyemiz İnternet sitesinde yayınlanmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur.

14.03.2016

 Değişikliği görmek için lütfen tıklayınız.


Eklenme Tarihi: 14 Kasım 2017
< Bir Önceki Bir Sonraki >