Belediye Başkanı Dursun Mirza’Nın “10 Ocak Gazeteciler Günü” Mesajı…

Belediye Başkanı Dursun Mirza’Nın “10 Ocak Gazeteciler Günü” Mesajı…

BELEDİYE BAŞKANI DURSUN MİRZA’NIN “10 OCAK GAZETECİLER GÜNÜ” MESAJI…

Özgür düşünen ve düşündüğünü özgürce dile getirebilen bir toplum olmanın en önemli özelliği basının özgür olmasıdır. Bu açıdan mesleğini hür bir şekilde yerine getirebilen bir basın, içinde bulunduğu toplumun aydınlanmasına ve bilinçlenmesine büyük katkı sağlar.

Basının toplumun sesi olma işlevini yerine getirebilmesinin öncelikle koşulu ise basın özgürlüğünü kısıtlayan engellerin kaldırılması, doğru, ilkeli, kişilik haklarına ve özel yaşama saygılı habercilik anlayışının benimsenmesiyle mümkündür.

Karşılaştıkları çeşitli zorluklara rağmen, basın yayın ilkelerine bağlı kalarak toplumun bilgilendirilmesi, doğru haber alması, topluma ışık tutulması ve bilgi edinme hakkını dürüst biçimde kullanması amacıyla çalışan gazetecilerimiz bu açıdan çok önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Bu noktada Gazetecilerin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi, haklarının güvenceye alınması, onların, görevlerini rahat bir ortamda yapabilmelerini sağlayacaktır. Bu konuda Devlet'e olduğu kadar, basın-yayın organı sahiplerine ve meslek örgütlerine de önemli görevler düşmektedir

Özgürlükçü ve demokratik bir anlayışın devamını sağlamak, toplumu önemli konularda aydınlatarak kamuoyu oluşturmak ve meslek ilkeleri ışığında görevini sürdürmek adına hayati bir öneme sahip olan basın özgürlüğü her ne kadar kanunlarla garanti altına alınmış gibi görünse de, çeşitli yollarla haber ve ifade özgürlüğü baskı altına alınmaya, egemen anlayışın çıkarlarına hizmet eder hale getirilmeye çalışılmaktadır.

Bunun dışında Ülkemizde yerel düzeyde yayıncılık yapan basın emekçilerimizin özellikle ekonomik açıdan yaşadığı zorluklar, bu mesleğin önünde duran engel olarak karşımıza çıkıyor. Görevleri ve sorumluluklarını yerine getirmek için gece gündüz demeden mücadele eden basın emekçilerimiz gerektiğinde canlarını bile ortaya koymaktan kaçınmazlar. Bu noktada yaşadığı kentin sorunlarını çözme ve halkını aydınlatma konusunda düşüncelerini korkusuzca dile getiren basın şehidimiz Cihan Hayırsever’i bir kez daha saygıyla anıyorum.

Basın çalışanlarının her zaman sorumluluklarını sorunlarından üstün tutma, mesleğinin taşıdığı önemin bilinciyle hareket etme anlayışından ödün vermeyeceklerine inanıyoruz. Bu düşüncelerimle, başta kentimizdeki yerel basın emekçilerimiz olmak üzere tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum.


Eklenme Tarihi: 09 Ocak 2015
< Bir Önceki Bir Sonraki >