Belediye Başkanı Dursun Mirza’Nın “08 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” Mesajı…

Belediye Başkanı Dursun Mirza’Nın “08 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” Mesajı…

BELEDİYE BAŞKANI DURSUN MİRZA’NIN “08 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ” MESAJI…

Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak, kadın-erkek tüm yurttaşların hak ettiği yaşam düzeyine kavuşmasını sağlamak umuduyla 08 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum.

Emeğin ve üretimin en önemli simgesi olan Türk Kadını, yaşamı boyunca büyük sorumluluklar üstlenmiş birçok güçlüğe katlanarak göğüs germiştir.

Ülkemizin aydınlanmasında, kadının toplumsal statüsünün yükseltilmesini tüm ulusun yüceltilmesiyle eşdeğer tutan Büyük Atatürk, devrimlerle Türk kadınının dönemin koşullarına göre birçok gelişmiş ülkede bile görülmeyen haklar elde etmesini sağlamıştır. Kadınların hak ve özgürlüklerine kavuşmasına yönelik kısa zaman diliminde yürürlüğe konulan devrim nitelikli yasalar, kadınlarımızın çağdaş yaşam olanaklarından yararlanmalarının, iş dünyasında varlık gösterebilmelerinin ve siyasal yaşama etkin katılımlarının yolunu açmıştır.

Ancak günümüzde Kadınlarımızın karar alma süreçlerinin dışında bırakıldıkları, ayrımcılık, baskı ve şiddet içeren uygulamalarla karşı karşıya kaldıkları üzüntü veren gerçekler olarak karşımızda durmaktadır. Ne acıdır ki ülkemiz neredeyse her güne yeni bir kadın cinayeti, kadın istismarı haberi ile uyanıyor ve kadına şiddet gittikçe çoğalıyor. Bu olayların başında genç kızımız Özgecan Aslan’ın geçtiğimiz ay vahim bir olay sonrasında vahşice öldürülmesi geliyor. Bu olayın ardından ülkemizde yine benzer vakaların yaşanması bizleri daha da derinden yaralıyor. Bu ve benzer tüm vahşetlerin artık bir son bulması ve kadınlarımıza her türlü baskı ve şiddetin ortadan kalması en büyük dileğimizdir.

Sosyal demokrasiye ve toplumsal eşitliğe inanmış insanlar olarak özgürlüklere sahip çıkmayı bir görev biliyoruz. Bunun içinde sosyal ve toplumcu görev bilincimizle üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim. Bu düşüncelerimle dünyada ve ülkemizde kadınların maruz kaldığı şiddettin, toplumsal cinsiyet ayrımcılığının, cinsel istismarların ve kadın cinayetlerinin artık bir son bulması dileklerimle Kadınlarımızın 08 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım. 

 

  

 

 


Eklenme Tarihi: 07 Mart 2015
< Bir Önceki Bir Sonraki >