Bandırma Belediyesi Erasmus + Ka1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Proje Başvurusunu Tamamladı.

Bandırma Belediyesi Erasmus + Ka1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Proje Başvurusunu Tamamladı.

 

 

BANDIRMA BELEDİYESİ ERASMUS + KA1 BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ PROJE BAŞVURUSUNU TAMAMLADI.

Bandırma Belediyesi, diğer ortak kurumlarla çalışan mesleki eğitim personelinin yurtdışında bir mesleki eğitim kuruluşunda veya işletmede uygulamalı eğitim faaliyeti gerçekleştirmesi üzerine 'İstihdam Odaklı Mesleki Eğitim İçin Mesleki Eğitim İş Dünyasının Birlikteliğinin AB Boyutu' adında bir proje hazırladı.

 

 Bu proje kapsamında Avrupa Birliği istihdam politikalarına uyum sürecini hızlandırma noktasında en temel öngörülerden biri; mesleki eğitim veren okulların işgücü piyasalarıyla etkileşimini sürekli kılmak ve mesleki eğitimi iş gücü piyasasını talepleri doğrultusunda yönlendirmek olmuştur.  Avrupa Birliği daha güçlü bir ekonomi için daha nitelikli işgücü girdisine ve bu işgücünün birlik içinde dolaşımı için gerekli ortak kültürel ve mesleki yeterliliklere sahip olmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Dursun Mirza: 'Günümüz bilgi çağı her alanda sürekli değişimi içermektedir. Bu değişimi nitelikli işgücüne dönüştürmek ve Dünya ekonomisinde katkı sağlamak için iyi eğitilmiş işgücü kalitenin ve verimliliğin artmasını şarttır.. Bu nedenle firmalar mesleki ve teknik bilgileri gelişmiş nitelikli işgücüne ihtiyaç duymakta ve gelişmiş ülkeler bu bilinçle hareket etmektedir. Bizlerde yaklaşık 350 kişinin çalıştığı 20 ye yakın mesleki eğitim öğrencisinin staj yaptığı bir yerel yönetim KOBİ si olan Bandırma odaklı mesleki eğitim konusunda katkıda bulunmak istiyoruz. Mart ayı içinde projemizi Ulusal Ajansa teslim ettik. Haziran ayında sonuçları bekliyoruz.' dedi.

 

 

'İstihdam Odaklı Mesleki Eğitim İçin Mesleki Eğitim İş Dünyasının Birlikteliğinin AB Boyutu' Projemizle;

-Eğitim sistemi ile çalışma hayatı arasındaki ilişkinin güçlendirilmesini, 

-Katılımcıların yabancı dillerinin gelişmesini,

-Becerileri ve istihdamı arttırmak için çalışmalarını,

-Eğitim, öğretim ve gençlik çalışmalarını modernize etmeyi,

-İşsiz genç insanlara odaklanmayı,

-Özellikle başlangıç seviyesindeki mesleki eğitim ve öğretimin kalitesinin, verimliliğinin ve çekiciliğinin arttırılması,

-Öğretmenlerin ve idarecilerin niteliklerinin iyileştirilmesine,

-Meslek eğitimi ve işgücü piyasası arasındaki bağların kuvvetlendirilmesini,

-Mesleki eğitim ve öğretimde uluslararası hareketliliğin gelişmesini,

-Mesleki eğitim ile işgücü arasında AB ülkelerinde yapılanların yerinde incelenerek ülkemize transfer edilmesini amaçlamaktayız.

Projemizde mesleki eğitim okullarında görev yapmakta olan öğretmen ve idareciler ile belediye, hastane ve diğer kurumlarda mesleki eğitimden sorumlu, kurumlarda staj yapan öğrencilerin her türlü işinden resmi sorumlu olan mesleki eğitimciler katılacaktır. 


Eklenme Tarihi: 31 Mart 2015
< Bir Önceki Bir Sonraki >