İlan

İlan

 

İ L A N

 

Belediye Encümeninin 13/04/2022 tarih ve 356 sayılı Encümen kararı ile 600 Evler Mahallesi, 1420 adaya ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 136. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.Eklenme Tarihi: 20 Nisan 2022
< Bir Önceki Bir Sonraki >