İlan

İlan

ASKI İLANI

 

İlçemiz Çınarlı Mahallesinde aşağıda listesi verilen parselleri kapsayan 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulama çalışmalarına ait dağıtım cetvelleri ve parselasyon planları 05.11.2021 - 06.12.2021 tarihleri arasında (1) Bir ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde ve Belediyemiz ilan panosunda ilan edilecektir.

 

            Yukarıda yazılı ilan metninin Yerel Gazete, Yerel TV, Belediyemize ait internet sitesi, ilan panosu ve gazetesinde 1 (Bir) Ay süre ile ilan edilmesini rica ederim.

 

 

Ada                 Parsel

2176                12

                        39

                        17

                        34

                        38

                        14

                        19

                        18

                        36

                        35

                        40

                        15

                        16

                        13

2176                33

                        37

 Eklenme Tarihi: 05 Kasım 2021
< Bir Önceki Bir Sonraki >