İlan

İlan

 

İ L A N

 

Belediye Encümeninin 23/02/2022 tarih ve 153 sayılı Encümen kararı ile Ayyıldız Mahallesi, 870 adaya ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 136. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.Eklenme Tarihi: 01 Mart 2022
< Bir Önceki Bir Sonraki >