İlan

İlan

 

İ L A N

Belediye Encümeninin 16/12/2020 tarih ve 1226 sayılı Encümen kararı ile Aksakal Mahallesi, 2486 parselin bulunduğu adaya ait ada içi düzenlemesinin, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.Eklenme Tarihi: 23 Aralık 2020
< Bir Önceki Bir Sonraki >