İlan

İlan

İ L A N

 

Belediye Encümeninin 19/01/2022 tarih ve 48 sayılı Encümen kararı ile Çalışkanlar Mahallesi, 190 adaya ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 136. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.Eklenme Tarihi: 25 Ocak 2022
< Bir Önceki Bir Sonraki >