İ L A N

İ L A N

İ L A N

 

Belediye Encümeninin 15/09/2021 tarih ve 606 sayılı Encümen kararı ile Edincik Mahallesi, 364 adaya ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 136. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.Eklenme Tarihi: 20 Eylül 2021
< Bir Önceki Bir Sonraki >