İ L A N

İ L A N

 

İ L A N

 

Belediye Encümeninin 18/08/2021 tarih ve 536 sayılı Encümen kararı ile Çınarlı Mahallesi, 241 adaya ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 136. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

 Eklenme Tarihi: 24 Ağustos 2021
< Bir Önceki Bir Sonraki >