İ L A N

İ L A N

 

İ L A N

 

Belediye Encümeninin 13/10/2021 tarih ve 691 sayılı Encümen kararı ile Yenimahalle, 2030 adaya ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 136. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.Eklenme Tarihi: 21 Ekim 2021
< Bir Önceki Bir Sonraki >