Duyuru

Duyuru

 

İ L A N

 

Belediye Encümeninin 26/08/2020 tarih ve 772 sayılı Encümen kararı ile 600 Evler Mahallesi, 2465 nolu adaya ait parselasyon planının, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

 

Oybirliği ile karar verildi.

 

            İlan olunur.

 

 Eklenme Tarihi: 28 Ağustos 2020
< Bir Önceki Bir Sonraki >