Temmuz Ayı Meclis Gündemi

Temmuz Ayı Meclis Gündemi

T.C.

B A N D I R M A   B E L E D İ Y E S İ

M E C L İ S   G Ü N D E M İ

 

GÜNDEM SAYISI :TEMMUZ                                                        KARAR TARİHİ : 04/07/2019

 

                        Belediye Meclisinin 04/07/2019 PERŞEMBE Günü Saat : 19.00’ da yapacağı  toplantısına ait gündem.

 

KARAR   SIRA

NO     :      NO  :      K     O           N             U            S          U                                                :                                                           

99 -            1 -            Geçmiş Toplantıya ait tutanak                              

100-           2 -            17 Eylül Mahallesi 690 adada İmar Planı Değişikliği Yapılması Talebi

hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

101-           3-             2019 Mali Yılı Plan Değişikliği Ücretleri hakkındaki İmar ve Şehircilik

Müdürlüğü yazısı.

102-           4-             600 Evler Mahallesi, 1295 Adada İmar Planı değişikliği yapılması talebi

            hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

103-           5-             Edincik Mahallesi, 348 Adada İmar Planı değişikliği yapılması talebi

                                   hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

104-           6-             Edincik Mahallesi, 525 Parselde İmar Planı değişikliği yapılması talebi

                                   hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

105-           7-             Sunullah Mahallesi, 456 Adada İmar Planı değişikliği yapılması talebi

                                   hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

106-           8-             Bandırma Revizyon İmar Planı Plan Notlarında değişiklik yapılması talebi

hakkındaki İmar Komisyonu Raporu           

107-           9-             Eğitim,Kültür,Sanat,Gençlik ve Spor Komisyonu Üyelikleri seçimi hakkındaki    

                                   Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı.

108-           10-            Deprem ve Doğal Afet Komisyonu Üyelikleri seçimi hakkındaki Yazı İşleri

Müdürlüğü yazısı.

109-           11-            Kadın,Yaşlı,Engelli,Çocuk ve Düşkünlerin Sorunları Komisyonu Üyelikleri

seçimi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı.

110-           12-           Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyelikleri seçimi hakkındaki Yazı İşleri

                                    Müdürlüğü yazısı.

111-           13-           Destek Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet Tarifesinde Değişiklik yapılması ile

ilgili Tarife Komisyonu Raporu hakkındaki Destek Hizmetleri Müdürlüğü yazısı.                 

112-           14-            Yeni Sığırcı Mahallesinde 1365 nolu parselin Satın alınma Talebi hakkındaki

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısı.

113-          15-            Hacıyusuf Mahallesi 1917 adada 1 nolu parselin Satın alınma Talebi

hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısı.

114-          16-            Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine ilişkin Usul ve Esaslar kapsamında Belediye

                                   Taşınmazlarının satışı hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısı.

115-          17-            Ayyıldız Mahallesi 4 adada 3-4-6 ve 8 nolu parsellerin Kiralanma Talebi

hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısı.

116-          18-            Yurtdışı Seyahati hakkındaki Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yazısı.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Av.Tolga TOSUN

                                                                                                                                   Belediye Başkanı

             

                                    

 

 


Eklenme Tarihi: 28 Haziran 2019
< Bir Önceki Bir Sonraki >