T.c Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği Mali Programları Daire Başkanlığı

T.c Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği Mali Programları Daire Başkanlığı

T.C

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Avrupa Birliği Mali Programları Daire Başkanlığı

Sayı: 29366873 – 746.01.01.E.599

Konu: Programlama Süreci

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımız AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, AB Mali Programları Daire Başkanlığı, Avrupa Birliği ve Türkiye Mali İşbirliği çerçevesinde hazırlanmış olan ve 2014-2020 yıllarını kapsayan “Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı”nın yürütülmesinden sorumlu Program Otoritesidir. Program için tahsis edilmiş fon, doğrudan müzakereler ve proje teklif çağrıları sonucunda seçilen projeler aracılığıyla kullandırılmaktadır.

Bu itibarla, Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı’nın

  • İmalat Sanayii
  • Araştırma ve Geliştirme ile
  • Teknoloji Transferleri ve Ticarileşme

Faaliyet alanlarında 06 Nisan 2017 tarihi itibariyle Proje Teklif Çağrıları açılmış olup, söz konusu çağrı için belirlenen son başvuru tarihi 09 Nisan 2017 olarak belirlenmiştir.

Her bir çağrı için Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanan “Proje Teklif Çağrısı Rehberi ve Ekleri” ile proje sunacak kurumlara yol göstermesi amacıyla hazırlanan “proje Hazırlama Rehberi” ve “Elektronik Başvuru Sistemi Kullanıcı Kılavuzu’na Başkanlığımızın internet sitesinden (https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/proje-cagrilari) ulaşılabilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu çağrının başta üniversiteler olmak üzere ilinizdeki proje sunabilecek tüm Kurumlara duyurulması ve Başkanlığımızın internet sitesine yönlendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


Eklenme Tarihi: 13 Kasım 2017
< Bir Önceki Bir Sonraki >