T.c.  Bandırma   Belediyesi Meclis Gündemi

T.c. Bandırma   Belediyesi Meclis Gündemi

T.C.

B A N D I R M A   B E L E D İ Y E S İ

M E C L İ S   G Ü N D E M İ

 

GÜNDEM SAYISI: NİSAN

KARAR TARİHİ : 10/04/2019

 

                        Belediye Meclisinin 10/04/2019 ÇARŞAMBA Günü Saat : 19.00 da yapacağı  toplantısına ait gündem.

 

KARAR   SIRA

NO :    NO  :    KONUSU :

44 -             1 - Geçmiş Toplantıya ait tutanak                              

45 -             2 - Meclis I. Nci ve II.nci Başkan Vekillerinin seçimi hakkındaki Yazı İşleri    

                        Müdürlüğü yazısı.

46 -             3 - Meclis Divan Katiplerinin seçimi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı.

47 -             4 - Encümen Üyelikleri seçimi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı.

48 -              5 - Plan ve Bütçe Komisyon Üyelikleri seçimi hakkındaki Yazı İşleri  Müdürlüğü yazısı.

49 -              6 - Tarife Komisyon Üyelikleri seçimi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı.

50 -              7 - İnceleme- Araştırma Komisyonu Üyelikleri seçimi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı.

51 -              8 - İmar Komisyonu Üyelikleri seçimi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı.

52 -               9 - Kıymet Takdir Komisyonu Üyelikleri seçimi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı.

53 -          10 - Marmara  Belediyeler Birliğinde Belediyemizi temsil edecek Üye seçimi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı.

54 -              11- Sağlıklı Kentler Belediyeler Birliğinde Belediyemizi temsil edecek  Üye tespiti hakkındaki Sağlık İşleri Yazısı

55-              12- Tüm-Bel Sen Sendikası ile görüşme ve mutabakat için yetki verilmesi talebi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yazısı.

56-              13- Kadro Değişikliği hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yazısı.

57 -              14 - Belediye Başkanlığının 2018 yılına ait çalışma Raporu hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı.

 

(İMZA)

                              Av.Tolga TOSUN

                                                                                                                 Belediye Başkanı

 

ASLI   GİBİDİR 

             

                                   

 

 


Eklenme Tarihi: 08 Nisan 2019
< Bir Önceki Bir Sonraki >