T.c. Bandırma   Belediyesi Meclis   Gündemi

T.c. Bandırma Belediyesi Meclis Gündemi

T.C.

B A N D I R M A B E L E D İ Y E S İ

M E C L İ S G Ü N D E M İ

GÜNDEM SAYISI : ŞUBAT / 2018 KARAR TARİHİ : 06/02/2018

Belediye Meclisinin 06/02/2018 SALI Günü Saat : 19.00 da yapacağı Olağan toplantısına ait gündem.

KARAR SIRA

NO : NO : K O N U S U :

16 - 1 - Geçmiş Toplantıya ait tutanak.

17- 2- Ayyıldız Mahallesi, 887 Ada da İmar Planı değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

18- 3- 100. Yıl Mahallesi, 848 Ada da İmar Planı değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

( İ M Z A )

Dursun MİRZA

Belediye Başkanı

A S L I G İ B İ D İ R


Eklenme Tarihi: 31 Ocak 2018
< Bir Önceki Bir Sonraki >