T.c.  B A N D I R M A   B E L E D İ Y E S İ  M E C L İ S   G Ü N D E M İ

T.c. B A N D I R M A   B E L E D İ Y E S İ M E C L İ S   G Ü N D E M İ

T.C.

B A N D I R M A   B E L E D İ Y E S İ

M E C L İ S   G Ü N D E M İ

 

GÜNDEM SAYISI : EKİM                                                        KARAR TARİHİ : 04/10/2018

 

                        Belediye Meclisinin 04/10/2018 PERŞEMBE Günü Saat : 19.30 da yapacağı   toplantısına ait gündem.

KARAR   SIRA

NO     :      NO  :      K     O           N             U            S          U                                                :                                                           

105 -              1 -         Geçmiş Toplantıya ait tutanak.

106-               2-          100. Yıl Mahallesi,848 Ada da İmar Planı değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

107-                3-        Ayyıldız  Mahallesi,887 ve 888 Adalarda İmar Planı değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

108-                4-        Basınç Düşürme İstasyonları ve Vana Odaları hakkındaki İmar Komisyonu

Raporu.

109-                5-        600 Evler Mahallesi,1274 Ada da İmar Planı değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

110-                6-        Plan Notlarına Madde İlave edilmesi talebi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

111-                7-        Hacıyusuf  Mahallesi,162-182-184-185 ve 209 Adalarda Afete Maruz Bölge

Kararı alınması talebi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

112-                8-        Ayyıldız Mahallesi,910 Ada da İmar Planı değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

113-                9-        Mülkiyeti Belediyemize ait Ayyıldız Mahallesi, 903 Ada, 3 No.lu parselde

                                   kayıtlı Arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebi hakkındaki Emlak ve İstimlak

Müdürlüğü yazısı.

114-                10-      2019 Mali Yılı Evsel Katı Atık Tarifesi ile ilgili Komisyon Raporu hakkındaki

Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısı.

115-                11-       Belediyemiz 2019 Mali Yılı Tarife Taslağı hakkındaki Mali Hizmetler

                                    Müdürlüğü yazısı.

116-                12-        Belediyemizin 2019 Mali Yılı Bütçesinin tespiti hakkındaki  Mali Hizmetler

                                    Müdürlüğü yazısı.

 

                                                                                                           ( İ M Z A )                                                               

          Dursun MİRZA

                                                                                                                               Belediye Başkanı

 

A  S  L  I    G  İ  B  İ  D  İ  R 

 

 


Eklenme Tarihi: 28 Eylül 2018
< Bir Önceki Bir Sonraki >