Şubat Ayı Olağan Meclis Gündemi

Şubat Ayı Olağan Meclis Gündemi

T.C.

B A N D I R M A   B E L E D İ Y E S İ

M E C L İ S   G Ü N D E M İ

 

GÜNDEM SAYISI : ŞUBAT / 2019                                                  KARAR TARİHİ : 07/02/2019

 

                        Belediye Meclisinin 07/02/2019 PERŞEMBE Günü Saat : 19.00 da yapacağı  Olağan toplantısına ait gündem.

KARAR    SIRA

NO     :       NO  :       K        O           N             U            S          U                                                :       

26 -                 1 -       Geçmiş Toplantıya ait tutanak.

27-                   2-        Haydarçavuş Mahallesi, 99 Ada da İmar Planı değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

28-                  3-        100. Yıl Mahallesi, 1091 Ada da İmar Planı değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

29-                  4-        İhsaniye Mahallesi, 579 Ada da İmar Planı değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

30-                  5-        Aksakal Mahallesi,3004 Parselde İmar Planı değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

31-                  6-        Ömerköy Mahallesi, 120 Ada da İmar Planı değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

32-                  7-        Paşamescit Mahallesi,228 Ada da İmar Planı değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

33-                  8-        Yenimahalle,1038-1042-1043 ve 1045 Adalarda  İmar Planı değişikliği

yapılması talebi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

34-                  9-        Yeni Mahalle, 4 Ada, 6 ve 8 No.lu Parsellerin Tahsis Süresi hakkındaki Emlak   

                                    ve  İstimlak Müdürlüğü yazısı.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     (İ  M  Z  A)

Dursun MİRZA

                                                                                              Belediye Başkanı  

 

 

                      A  S  L  I     G   İ  B  İ  D  İ  R

 

 

 


Eklenme Tarihi: 01 Şubat 2019
< Bir Önceki Bir Sonraki >