Ocak Ayı Meclis Gündemi

Ocak Ayı Meclis Gündemi

Belediye Meclisinin 05/01/2017 PERŞEMBE Günü Saat : 19.00 da yapacağı  Olağan toplantısına ait gündem.                     

KARAR    SIRA

NO               NO         KONUSU

1 -                    1 -       Geçmiş Toplantıya ait tutanak.

2-                     2-        Erikli Mahallesi,330 No.lu Parselde İmar Planı değişikliği yapılması talebi

                                   hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

3-                     3-        Akçapınar Mahallesi,135 Parselde  İmar Planı değişikliği yapılması talebi

                                   hakkındaki İmar  Komisyonu Raporu.

4-                     4-        Edincik Mahallesi,10944 Parselde İmar Planı değişikliği yapılması talebi

                                   hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

5-                     5-        2017 Mali Yılı tarifesine Ücret eklenmesi talebi hakkındaki İmar ve Şehircilik

                                   Müdürlüğü yazısı.

6-                     6-         Denetim Komisyonu Üyelikleri Seçimi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü

                                   yazısı.

7-                     7-        Meclis Tatil Zamanının belirlenmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı.

8-                     8-        Meclis, İhtisas ve Denetim Komisyonu  Üyelerine verilecek ücretler

                                    hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısı.

9-                     9-        Belediye Başkan Yardımcılarının ödeneklerinin tespiti hakkındaki Mali

                                     Hizmetler Müdürlüğü yazısı.

10-                   10-        Pazar Yerleri Yönetmeliğinin 15. Maddesinde değişiklik yapılması talebi

                                     hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısı.

11-                   11-      Belediyemiz adına tescilli 1648 Ada,2 No.lu Parselin Milli Savunma Bakanlığı

                                     adına Tahsis edilmesi talebi hakkındaki Emlak İstimlak Müdürlüğü yazısı.

12-                   12-      Kayacık Mahallesi,4420 Parsel No.lu Merada vasıf değişikliği yapılması talebi

                                     hakkındaki Emlak İstimlak Müdürlüğü yazısı.                 

13-                  13-        Zabıta Personelinin Fazla Mesai Ücretlerinin Tespiti hakkındaki Mali

  Hizmetler Müdürlüğü yazısı.


Eklenme Tarihi: 08 Kasım 2017
< Bir Önceki Bir Sonraki >