Mart Ayı 2018 Meclis Gündemi

Mart Ayı 2018 Meclis Gündemi

T.C.

B A N D I R M A   B E L E D İ Y E S İ

M E C L İ S   G Ü N D E M İ

GÜNDEM SAYISI : MART / 2018                                                  KARAR TARİHİ : 06/03/2018

 

                        Belediye Meclisinin 06/03/2018 SALI Günü Saat : 19.00 da yapacağı  Olağan toplantısına ait gündem.

KARAR    SIRA

NO     :       NO  :       K        O           N             U            S          U                                                :       

22 -                 1 -       Geçmiş Toplantıya ait tutanak.

23-                  2-        Hacıyusuf Mahallesi, 171 Ada da İmar Planı değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

24-                  3-        17 Eylül Mahallesi, 312 Ada da İmar Planı değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

25-                   4-        Paşabayır Mahallesi 28 Ada ve Sunullah Mahallesi 456  Ada da İmar Planı

                                    değişikliği yapılması talebi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

26-                   5-        17 Eylül Mahallesi 315 Ada da İmar Planı değişikliği yapılması talebi

                                    hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

27-                  6-         Çarık Mahallesi, Çinge Mahallesi, Bezirci Mahallesi sınırlarının tespiti

                                    hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

28-                  7-         Ayyıldız Mahallesi 887 Ada da İmar Planı değişikliği yapılması talebi

                                    hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

29-                  8-         İller Bankası A.Ş.den kredi kullanımı hakkındaki Fen İşleri Müdürlüğü yazısı.

30-                  9-         Norm Kadro(Memur) Uygulamaları hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim

                                   Müdürlüğü yazısı.

31-                  10-       Mülkiyeti Belediyemize ait Hacıyusuf Mahallesi, 556 Ada, 270 Parselde

                                    kayıtlı taşınmazı satın alma talebi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

                                    yazısı.

 

    

                                                                                                                            ( İ  M  Z  A )

Dursun MİRZA

                                                                                              Belediye Başkanı  

           

                                                                                      A   S  L  I     G   İ   B  İ  D  İ  R 

 

 

 


Eklenme Tarihi: 28 Şubat 2018
< Bir Önceki Bir Sonraki >