Kiralama İlanı

Kiralama İlanı

1-Mülkiyeti Belediyemize ait Edincik Mahallesi Zeytin Pazarı 2 no.lu işyeri  ,03.08.2016 tarih ve 835 sayılı encümen kararı gereği 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, 31.12.2016 tarihine kadar aylık 110-TL muhammen kira bedelliyle İkinci ve üçüncü yıl kiraları, önceki yıl kira bedeline (DİE-ÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü –Üretici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir. 

                Geçici teminatı (3)  üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 119 -TL dir.

2-Mülkiyeti Belediyemize ait Edincik Mahallesi Zeytin Pazarı 13 no.lu işyeri  ,27.07.2016 tarih ve 812 sayılı encümen kararı gereği 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, 31.12.2016 tarihine kadar aylık 110-TL muhammen kira bedelliyle İkinci ve üçüncü yıl kiraları, önceki yıl kira bedeline (DİE-ÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü –Üretici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir. 

                Geçici teminatı (3)  üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 119 -TL dir.

3-Mülkiyeti Belediyemize ait 17 Eylül Mahallesi Eski Hal Binası A Blok No:15 ve No:16 adresindeki Büro ,03.08.2016 tarih ve 834 sayılı encümen kararı gereği 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, 31.12.2016 tarihine kadar aylık 190-TL muhammen kira bedelliyle İkinci ve üçüncü yıl kiraları, önceki yıl kira bedeline (DİE-ÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü –Üretici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir. 

                Geçici teminatı (3)  üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 206 -TL dir.

4-Mülkiyeti Belediyemize ait 600 Evler Mahallesi Yeni Oto Galericiler Sitesi 28 no.lu işyeri ,03.08.2016 tarih ve 836 sayılı encümen kararı gereği 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, 31.12.2016 tarihine kadar aylık 500-TL muhammen kira bedelliyle İkinci ve üçüncü yıl kiraları, önceki yıl kira bedeline (DİE-ÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü –Üretici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir. 

                Geçici teminatı (3)  üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 540 -TL dir.

5-Mülkiyeti Belediyemize ait Yenimahalle Kıbrıs Caddesi No:22’ de bulunan işyeri    ,03.08.2016 tarih ve 837 sayılı encümen kararı gereği 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, 31.12.2016 tarihine kadar aylık 425-TL muhammen kira bedelliyle İkinci ve üçüncü yıl kiraları, önceki yıl kira bedeline (DİE-ÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü –Üretici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir. 

                Geçici teminatı (3)  üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 459 -TL dir.

                Taşınmazların ilk ihaleleri 31/08/2016 Çarşamba günü saat 14.00 ’da belediye encümen salonunda şartnameleri gereği ayrı ayrı yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihaleleri 07/09/2016 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

Şartnameleri ve muameleli dosyaları Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 50-TL karşılığında satın alınabilir.

                Taliplilerin;

Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmühaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini, ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır.

İlan olunur.


Eklenme Tarihi: 08 Kasım 2017
< Bir Önceki Bir Sonraki >