İmar Plan Değişikliği

İmar Plan Değişikliği

İlçemiz Edincik Mahallesi 109 ve 175 adalara ait 1/1000 ölçekli Edincik Başak Yapı Kooperatifi İmar Planı Plan değişikliği teklifi, Belediyemiz Meclisinin 02.11.2017 tarih ve 152 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Onaylanan, Plan değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 23.01.2018 tarih ve 58 sayılı kararı ile onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup; Belediyemiz İnternet sitesinde yayınlanmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur. 16.02.2018

 Eklenme Tarihi: 16 Şubat 2018
< Bir Önceki Bir Sonraki >