İlçemiz Basınç Düşürme Ve Ölçme İstasyonları

İlçemiz Basınç Düşürme Ve Ölçme İstasyonları

İlçemiz Basınç Düşürme ve Ölçme İstasyonlarını ve Vana Odalarının Bandırma Revizyon İmar Planına işlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Bandırma Revizyon Planı İmar Planı değişikliği teklifi Belediyemiz Meclisinin 06.07.2017 tarih ve 99 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Onaylanan, Plan değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 23.01.2018 tarih ve 57 sayılı kararı ile onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup; Belediyemiz İnternet sitesinde yayınlanmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur. 16.02.2018

 Eklenme Tarihi: 16 Şubat 2018
< Bir Önceki Bir Sonraki >