Gayrimenkul Satış Ve Kiralama İlanı)

Gayrimenkul Satış Ve Kiralama İlanı)

BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

(GAYRİMENKUL SATIŞ VE KİRALAMA İLANI)

  

          1-Mülkiyeti Belediyemize ait 600 Evler Mahallesi 426 ada 19-20-21-22 no.lu toplam 1.360 m2  arsa vasıflı parseller, 26.07.2017 tarih ve 728 sayılı encümen kararı gereği ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile blok satış yöntemiyle toplam 612.000-TL sı muhammen satış bedeliyle satılacaktır.   

          Geçici teminatı toplam muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 18.360-TL dir.    

Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir.

 2-Mülkiyeti Belediyemize ait 17 Eylül Mahallesi Eski Hal Binası B Blok No:Z/6   adresindeki işyeri , 19.07.2017 tarih ve 707 sayılı encümen kararı gereği , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile , ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına , 31.12.2017 tarihine kadar aylık 245-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline (DİE-ÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü-Üretici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.  

          Geçici teminatı (3)  üç yıllık  muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 265-TL, garanti teminatı 8.000-TL dir.

3-Mülkiyeti Belediyemize ait Edincik Mahallesi 10999 no.lu parseldeki 1.729,21 m2 arsa, 16.08.2017 tarih ve 812 sayılı encümen kararı gereği , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile , ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına , 31.12.2017 tarihine kadar aylık 50-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline (DİE-ÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü-Üretici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.  

          Geçici teminatı (3)  üç yıllık  muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 54-TL dir.

            Taşınmazların ilk ihaleleri 06/09/2017 Çarşamba günü saat 14.00 ’da belediye encümen salonunda şartnameleri gereği ayrı ayrı  yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihaleleri 13/09/2017 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

 Şartnameleri ve muameleli dosyaları Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 50-TL karşılığında satın alınabilir.

            Taliplilerin;

Geçici teminat makbuzlarını, 2 no.lu ihale için garanti teminat makbuzlarını,  ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır.

İlan olunur.

 

 

 

                                                                                                Dursun MİRZA 

                                                                                                Belediye Başkanı


Eklenme Tarihi: 13 Kasım 2017
< Bir Önceki Bir Sonraki >