Gayrimenkul Kiralama İlanı

Gayrimenkul Kiralama İlanı

BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

(GAYRİMENKUL KİRALAMA İLANI)

Mülkiyeti Belediyemize ait 17 Eylül Mahallesi Kurtuluş Caddesi 682 ada 613 parselde Kapalı Pazar Yeri ve Yaşam Alanında bulunan işyerleri, 07.03.2018 tarih ve 198 ile 14.03.2018 tarih ve 224 sayılı encümen kararları ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına ,ilk yıl aşağıda belirtilen aylık muhammen kira bedelliyle, İkinci ve üçüncü yıl kiraları, önceki yıl kira bedeline (DİE-ÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü –Üretici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.

Kiraya verilecek işyerlerinin;

TAŞINMAZIN ADRESİ KULLANIM AMACI YÜZÖLÇÜM MUHAMMEN BED. GEÇİCİ TEM.

1. 17 Eylül Mah. Kurtuluş Cad. No:15-16 Dükkan 53,54 M2 Aylık 2.000,00-TL 2.160-TL

2. 17 Eylül Mah.802 Sok Cepheli No:110/1 Dükkan 35,96 M2 Aylık 750,00-TL 810-TL

3. 17 Eylül Mah.802 Sok Cepheli No:110/2 Dükkan 35,96 M2 Aylık 750,00-TL 810-TL

4. 17 Eylül Mah.802 Sok Cepheli No:110/5 Dükkan 35,96 M2 Aylık 750,00-TL 810-TL

5. 17 Eylül Mah.802 Sok Cepheli No:110/10 Dükkan 37,52 M2 Aylık 750,00-TL 810-TL

6. 17 Eylül Mah.802 Sok Cepheli No:110/11 Dükkan 35,96 M2 Aylık 750,00-TL 810-TL

Taşınmazların ilk ihaleleri 04/04/2018 Çarşamba günü saat 14.00 ’da belediye encümen salonunda şartnameleri gereği ayrı ayrı yapılacaktır.İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihaleleri 11/04/2018 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

Şartnameleri ve muameleli dosyaları Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 50-TL karşılığında satın alınabilir.

Taliplilerin;

Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmühaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini, ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır.

İlan olunur.

Dursun MİRZA

Belediye Başkanı


Eklenme Tarihi: 22 Mart 2018
< Bir Önceki Bir Sonraki >