Duyurular Gayrimenkul Satış Ve Kiralama İlanı

Duyurular Gayrimenkul Satış Ve Kiralama İlanı

BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

(GAYRİMENKUL SATIŞ VE KİRALAMA İLANI)

1-Mülkiyeti Belediyemize ait 600 Evler Mahallesi 1650 ada 2 parselde 13.008,49 m2 arsa 26.10.2016 tarih ve 1114 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile 10.406.792-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır.  

         Geçici teminatı muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 312.203,76-TL dir.

Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi alıcıya aittir.

İhale bedeli İhalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde;

  1. Peşin olarak veya,
  2. Taksitli olarak aşağıdaki şartlar ile ödeyecektir.
  1. İhale bedelinin % 25 ‘i peşin ödenecek,
  2. İhale bedelinin bakiye % 75’i en fazla 3 eşit taksitte 1’er ay ara ile ödenecektir.(Peşinat ile birlikte en fazla 4 aylık periyotta 4 taksit )
  3. Peşin ödemeden sonra kalan bakiye ihale bedeli yasal tecil faizi ile alıcıdan tahsil edilecektir.
  4. Tapu devri ; İhale bedeli ve taksitli ödemede tecil faizi tamamen ödendikten sonra yapılacaktır.  

2-Mülkiyeti Belediyemize ait Edincik Mahallesi 525 parselde 50.962 m2 tarla 26.10.2016 tarih ve 1117 sayılı encümen kararı gereği  , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile 3.312.530-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır.  

         Geçici teminatı muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 99.375,90-TL dir.

Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi, alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir.

3-Mülkiyeti Belediyemize ait Yeşilçomlu Mahallesi 1096 parselde 6.850 m2 tarla 26.10.2016 tarih ve 1116 sayılı encümen kararı gereği  , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile 239.750-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır.  

         Geçici teminatı muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 7.192,50-TL dir.

Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi, alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir.

4-Mülkiyeti Belediyemize ait Şirinçavuş Mahallesi 3440 parselde 610 m2 arsa 26.10.2016 tarih ve 1118 sayılı encümen kararı gereği  , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile 36.600-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır.  

         Geçici teminatı muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 1.098-TL dir.

Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi, alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir.

5-Mülkiyeti Belediyemize ait Edincik Mahallesi 139 ada 9 parselde 90.64 m2 arsa 26.10.2016 tarih ve 1112 sayılı encümen kararı gereği  , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile 22.660-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır.  

         Geçici teminatı muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 679,80-TL dir.

Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi, alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir.

6-Mülkiyeti Belediyemize ait Doğa Mahallesi 504 parselde 2.800 m2 tarla 26.10.2016 tarih ve 1115 sayılı encümen kararı gereği  , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile 18.200-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır.  

         Geçici teminatı muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 546-TL dir.

Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi, alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir.

7-Mülkiyeti Belediyemize ait Sunullah Mahallesi Kemal Özal Caddesi ile 911 ve 917 Sokak arasında bulunan park alanına çim veya sentetik saha ile kulüp binası       yapılmak şartıyla, yap-işlet-devret modeliyle , 28.09.2016 tarih ve 1010 sayılı encümen kararı gereği 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile, kirasının inşaat tamamlandıktan sonra başlamak şartıyla, ilk yıl aylık 500-TL muhammen kira bedeliyle, diğer yıllar kira artışının önceki yıl kira bedeline (DİE-ÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü –Üretici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile 20 yıllığına kiraya verilecektir. 

         Geçici teminatı (20)  yirmi yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 3.600-TL dir.

8-Mülkiyeti Belediyemize ait Paşakent Mahallesi 1567 ada 1 parselde bulunan taşınmaza kapalı spor salonu ve tesisleri yapılmak şartıyla, yap-işlet-devret modeliyle , 28.09.2016 tarih ve 1000 sayılı encümen kararı gereği 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile, kirasının inşaat tamamlandıktan sonra başlamak şartıyla, ilk yıl aylık 800-TL muhammen kira bedeliyle, diğer yıllar kira artışının önceki yıl kira bedeline (DİE-ÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü –Üretici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile 20 yıllığına kiraya verilecektir. 

         Geçici teminatı (20)  yirmi yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 5.760-TL dir.

 9-Mülkiyeti Belediyemize ait 17 Eylül Mahallesi 45 pafta 506 ada 68,69,70,71,72 ve 73 parseller , 19.10.2016 tarih ve 1064 sayılı encümen kararı gereği , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile , ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına , 31.12.2016 tarihine kadar aylık 1.180-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline (DİE-ÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü-Üretici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.  

         Geçici teminatı (3)  üç yıllık  muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 1.275-TL dir.

10-Mülkiyeti Belediyemize ait 600 Evler Mahallesi Yeni Oto Terminali Galericiler Sitesi 34 no.lu isyeri , 19.10.2016 tarih ve 1063 sayılı encümen kararı gereği , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile , ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına , 31.12.2016 tarihine kadar aylık 510-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline (DİE-ÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü-Üretici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.  

         Geçici teminatı (3)  üç yıllık  muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 551-TL dir.

11-Mülkiyeti Belediyemize ait Ömerli Mahallesi 1296 parseldeki dükkan, 29.06.2016 tarih ve 741 sayılı encümen kararı gereği , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile , ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına , 31.12.2016 tarihine kadar aylık 75-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline (DİE-ÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü-Üretici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.  

         Geçici teminatı (3)  üç yıllık  muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 81-TL dir

            Taşınmazların ilk ihaleleri 23/11/2016 Çarşamba günü saat 14.30 ’da belediye encümen salonunda şartnameleri gereği ayrı ayrı yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihaleleri 30/11/2016 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

Şartnameleri ve muameleli dosyaları Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 50-TL karşılığında satın alınabilir.

            Taliplilerin;

Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır.

İlan olunur.


Eklenme Tarihi: 08 Kasım 2017
< Bir Önceki Bir Sonraki >