Duyuru ( İlan )

Duyuru ( İlan )

BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

(GAYRİMENKUL SATIŞ VE KİRALAMA İLANI)

  

1-Mülkiyeti Belediyemize ait 100. Yıl Mahallesi 95 pafta 1146 ada 12 parselde 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planında bitişik nizam üç (3) kat konut adası içerisinde kalan 118 m2 arsanın yol alanında kalan kısmını bedelsiz terk etmek şerhi ile 12.09.2018 tarih ve 745 sayılı encümen kararı gereği ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile 99.750-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır. 

          Geçici teminatı toplam muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 2.993-TL dir.    

Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir.

2-Mülkiyeti Belediyemize ait Ayyıldız Mahallesi 104 pafta 887 ada 8 parselde 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planında bitişik nizam üç (3) kat konut adası içerisinde kalan 148,95 m2 arsa 12.09.2018 tarih ve 752 sayılı encümen kararı gereği ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile 67.027,50-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır. 

          Geçici teminatı toplam muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 2.011-TL dir.    

Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir.

3-Mülkiyeti Belediyemize ait 17 Eylül Mahallesi Kapalı Pazar Yeri ve Yaşam alanında 110/9 no.lu işyeri, 08.08.2018 tarih ve 666 sayılı encümen kararı gereği , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile , ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına , 31.12.2018 tarihine kadar aylık 1.000-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline (DİE-ÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü-Üretici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.  

          Geçici teminatı (3)  üç yıllık  muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 1.080-TLdir.

4-Mülkiyeti Belediyemize ait 17 Eylül Mahallesi Eski Hal Binası en üst katında bulunan kütüphane eski yeri , 08.08.2018 tarih ve 665 sayılı encümen kararı gereği , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile , ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına , 31.12.2018 tarihine kadar aylık 100-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline (DİE-ÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü-Üretici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.  

          Geçici teminatı (3)  üç yıllık  muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 108-TLdir.

            Taşınmazların ilk ihaleleri 10/10/2018 Çarşamba günü saat 14.30 ’da belediye encümen salonunda şartnameleri gereği ayrı ayrı  yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihaleleri 17/10/2018 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

 Şartnameleri ve muameleli dosyaları Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 50-TL karşılığında satın alınabilir.

            Taliplilerin;

Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır.

İlan olunur.

 

                                                                                                  Dursun MİRZA 

                                                                                                Belediye Başkanı

 

 


Eklenme Tarihi: 27 Eylül 2018
< Bir Önceki Bir Sonraki >