Duyuru

Duyuru

BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

(GAYRİMENKUL KİRALAMA İLANI)

 

            Mülkiyeti Belediyemize ait İhsaniye Mahallesi Kaşif Acar Caddesi No:95 adresinde bulunan Şehir Hamamı , 27.06.2018 tarih ve 544 sayılı encümen kararı gereği , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile kirasının tadilat işleminin tamamlanarak faaliyete başladığında başlamak şartıyla, hazırlanan  idari ve teknik şartnamesine göre (10) on yıllığına , 31.12.2018 tarihine kadar aylık 3.000-TL muhammen kira bedelliyle diğer yıllar kira artışının önceki yıl kira bedeline (DİE-ÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü-Üretici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.  

          Geçici teminatı (10)  on yıllık  muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 10.800-TL dir.Garanti Teminatı 100.000-TL dir.  

            Taşınmazın ilk ihalesi 18/07/2018 Çarşamba günü saat 14.00 ’da belediye encümen salonunda yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihalesi 25/07/2018 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

Taşınmazın İdari ve teknik şartnamesi  Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde 100-TL karşılığında satın alınır.

            Taliplilerin;

Geçici teminat makbuzunu, garanti teminat makbuzunu, şartname bedelini,  ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır.

İlan olunur.

 

 

 

                                                                                                           Dursun MİRZA 

                                                                                                         Belediye Başkanı

 

                                                                                                           

 

 

                                                                                                             

 


Eklenme Tarihi: 04 Temmuz 2018
< Bir Önceki Bir Sonraki >