Duyuru

Duyuru

7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun yürürlüğe girmiştir.

Belediyemiz tarafından tahsil edilen;

 • Emlak Vergileri
 • Eğlence Vergileri
 • Harçlar ve Ücretler
 • Tıbbi Atık
 • İlan ve Reklam Vergileri
 • Çevre ve Temizlik Vergileri
 • Haberleşme Vergileri
 • Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergileri
 • Evsel Katı Atık Vergileri
 • Ecrimisil ve Kira Gelirleri
 • İdari Para Cezaları ve Diğer Alacaklar 7143 Sayılı Yasa gereği 05.06.2018 Salı gününden itibaren Belediyemiz Tahakkuk Şefliği İcra ve Kovuşturma Servisi tarafından taksitlendirilmeye başlanılmıştır.

Eklenme Tarihi: 04 Haziran 2018
< Bir Önceki Bir Sonraki >