Dünya Sulak Alanlar Günü

Dünya Sulak Alanlar Günü

4 Milyar insan, yaklaşık Dünya nüfusunun yarısı, bugün kentsel alanlarda yaşamaktadır. iş arama ve daha iyi fırsatlar için daha fazla sayıda insan şehirlere taşınacağından 2050 yılına gelindiğinde, bu sayının daha da artması beklenmektedir.

Kentleşme, çağımızın mega-trendlerini belirleyen kilit unsurlardan biridir. İnsanların gelecekte nerede ve nasıl yaşayacakları hususları tamamen değişmektedir. Aslında on milyondan fazla nüfusa sahip mega şehir sayısının 2030 yılına gelindiğinde 31'den 41'e çıkacağı tahmin edilmektedir.

Hızla büyüyen bir kentsel nüfus şehir plancıları ve yöneticileri için de muazzam güçlükleri beraberinde getiriyor. Onlar bugün şehirlerin konaklama, ulaşım ve su gibi temel hizmetleri sunabilmelerinin yanında, bu şehirlerin güvenli, esnek ve çevre dostu olmasını da sağlamak zorundalar.

Her yıl 2 Şubat'ta, sulak alanların insanlar ve Dünya için önemli rolü hakkında farkındalık yaratmak için Dünya Sulak Alan Günü'nü kutluyoruz. Bu yılki tema "Sürdürülebilir Kentsel Gelecek için Sulak Alanlar"; sulak alanların sürdürülebilir kentleşme için önemli rollerini vurguluyor. Kentsel sulak alanlar çok önemlidir ve şehirleri yaşanabilir hale gelmesine katkıda bulunmaktadır.

Fırtınalar sırasında kentsel sulak alanlar aşırı yağışları absorbe eder, bu da şehirlerdeki taşkınları azaltır ve felaketleri ve bunun ardından gelen maliyetleri önler. Kentsel sulak alanlarda bulunan bol bitki örtüsü, evsel ve endüstriyel atıklar için bir filtre görevi görür ve bu, su kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunur.

Kentsel sulak alanlar şehirlere su sağlarlar ve rekreasyon için insanların refahını arttırmaya yardımcı olan yeşil alanlardır.

Bugünkü insan yerleşimlerinin mevcut gelişimi, sulak alanların korunması ve akılcı kullanımı için büyük bir endişe kaynağıdır. Kentler büyüdükçe ve arazi talebi arttıkça, eğilim, sulak alanlara tecavüz yönünde olmaktadır. Çoğunlukla çöpleri boşaltmak ya da başka amaçlarla dönüştürülmek için boş ve gereksiz alanlar olarak görülürler.

Ancak, korunmuş ve sürdürülebilir bir şekilde kullanıldığında, kentsel sulak alanlar kentlere çok fazla ekonomik, sosyal ve kültürel fayda sağlayabilir. Onlar gereksiz çöp alanları değil; Allah’ın lütfu olan önemli alanlardır ve bu nedenle kentlerin kalkınma ve yönetim planlarına entegre edilmesi gerekmektedir.

Balıkesir ilimizde Manyas (Kuş) Gölü, Gönen Çayı Deltası, Karakoç Deresi ve Şeytan Sofrası sulak alanları bulunmaktadır. Manyas Gölünün tamamı 2005 yılında Milli Park ilan edilmiş olup, 1994 yılında Türkiye’nin Ramsar Sözleşmesine taraf olmasıyla birlikte, 13.07.1994 tarihinde Ramsar alanı olarak ilan edilen ilk sulak alanlarımızdan biridir.


Eklenme Tarihi: 02 Şubat 2018
< Bir Önceki Bir Sonraki >