Bandırma Kaymakamlığı Bandırma Müzesi Müdürlüğü

Bandırma Kaymakamlığı Bandırma Müzesi Müdürlüğü

T.C.

BANDIRMA KAYMAKAMLIĞI

Bandırma Müzesi Müdürlüğü

SAYI   :80728313- 75201.02/795        

KONU : 2017 Yılı Trampa Programı

BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

İLGİ: a)Balıkesir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 24/08/2017 tarihli ve 3398 sayılı yazısı.

            b) Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 17/08/2017 tarihli ve E.169450 sayılı yazıcı.

           İlgi (a) yazı ekinde yer alan bilgi (b) yazıda; 2863 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin (f) bendi ile bu bende dayanılarak hazırlanan ve 22.05.2010 gün, 27588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sit Alanlarında kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları ile Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerinin Maliye Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında yürütüldüğü, bu kapsamda hazırlanan 2017 Yılı Trampa Programı’nın Müsteşarlık Makamı’nın 16/08/2017 tarihli ve E.167783 sayılı oluru ile uygun görüldüğü bildirilmekte ve buna göre 2017 Yılı Trampa programında yer alan sit alanlarının ilgili yönetmeliğin 5.maddesinin (1), (2), (3), (4) fıkralarında belirtilen esaslara göre ilan edilmesi istenmektedir.

          “Sit Alanlarında kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları ile Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik”in 5.maddesinin (2) sırasında “Programa alınan sit alanı; büyükşehir belediyeleri sınırları içindeki ilçelerde veya diğer illerin merkez ilçelerinde kalıyorsa Valilikçe, diğer ilçelerin sınırları içinde kalıyorsa Kaymakamlıkça otuz gün süre ile ilan tahtası asılarak ve gerekiyorsa belediye hoparlörüyle en az iki gün aralıklarla üç kez duyurularak, ayrıca Valilik, Kaymakamlık ve Belediyelerin internet sitelerinde duyurularak ilan edilir” hükmü bulunmaktadır. Bu nedenle yazımız ekinde yer alan konu ile ilgili İlan Metninin Belediye hoparlörüyle en az iki gün aralıklarla üç kez duyurulması, ilan tutanağının Müdürlüğümüze  iletilmesinin temini hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

 

İlhame ÖZTÜRK

Kaymakam a.

Müze Müdürü

 

T.C.

BANDIRMA KAYMAKAMLIĞI

Bandırma Müzesi Müdürlüğü

2017 YILI TRAMPA PROGRAMI HAKKINDA İLAN METNİ

     Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2017 Yılı Trampa Programı Listesi’nde Kyzikos Antik Kenti de yer almaktadır. 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli arazilerin yer aldığı, Bandırma İlçesi Edincik Mahallesi’nden trampa talebinde bulunan vatandaşların “Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları ile Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda ilk ilan tarihinden itibaren altmış gün içinde Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne veya Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.

 

İlhame ÖZTÜRK

Müze Müdürü


Eklenme Tarihi: 13 Kasım 2017
< Bir Önceki Bir Sonraki >