Bandırma Belediyesi 2018 Mayıs Ayı Meclis Gündemi

Bandırma Belediyesi 2018 Mayıs Ayı Meclis Gündemi

T.C.

B A N D I R M A   B E L E D İ Y E S İ

M E C L İ S   G Ü N D E M İ

 

GÜNDEM SAYISI :MAYIS                                                       KARAR TARİHİ : 03/05/2018

 

                        Belediye Meclisinin 03/05/2018 PERŞEMBE Günü Saat : 19.30 da yapacağı  toplantısına ait gündem.

 

KARAR   SIRA

NO     :      NO  :      K     O           N             U            S          U                                                :                                                           

55 -              1 -           Geçmiş Toplantıya ait tutanak.

56-               2 -           17 Eylül Mahallesi, 312 Ada, 15 No.lu Parselde İmar Planı Değişikliği yapılması

                                   talebi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

57-               3-            100. Yıl Mahallesi, 811 Ada da İmar Planı Değişikliği yapılması talebi

                                   hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

58-               4-            17 Eylül Mahallesi, 312 Ada, 19 No.lu Parselde  İmar Planı Değişikliği

                                   yapılması talebi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

59-               5-            Mülkiyeti Belediyemize ait 315 Ada 1 No.lu Parselde İmar Planı değişikliği

                                   yapılması talebi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

60-               6-            Mülkiyeti Belediyemize ait 28 Ada 8 No.lu Parsel ve 456 Ada 11 No.lu Parselde 

                                   İmar Planı değişikliği yapılması talebi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

61-               7-            Norm Kadro (Memur) Uygulamaları talebi hakkındaki İnsan Kaynakları ve

                                   Eğitim Müdürlüğü yazısı.

62-               8-            2018 Mali Yılı Tarifesine ücret eklenmesi talebi hakkındaki Fen İşleri

                                   Müdürlüğü yazısı.

63-               9-           2017  Mali Yılı Kesin Hesabı hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısı.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Dursun MİRZA

                                                                                                                              Belediye Başkanı

 

 

 

A   S  L   I   G  İ  B  İ  D  İ  R 

 

 

 


Eklenme Tarihi: 26 Nisan 2018
< Bir Önceki Bir Sonraki >