Bandırma Belediye Başkanlığından Kiralama İlanı

Bandırma Belediye Başkanlığından Kiralama İlanı
 Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen tarlalar, ziraatçilik olarak kullanılmak üzere, 21.09.2016 tarih ve 965 sayılı encümen kararı ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına  kiraya verilecek olup, İkinci ve üçüncü yıl kiraları, önceki yıl kira bedeline (DİE-ÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü –Üretici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile belirlenecektir. Taşınmazların ilk ihaleleri 19.10.2016 Çarşamba günü saat 14:00 da Bandırma Belediyesi encümen salonunda şartnameleri gereği ayrı ayrı yapılacaktır İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihaleleri 26.10.2016 Çarşamba günü saat  14.00 ‘ da Bandırma Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.                                                             
BEYKÖY MAHALLESİ
SIRA N0 CİNSİ MEVKİİ GEÇİCİ TEMİNAT PARSEL N0 YÜZÖLÇÜMÜ (M2) 1 DÖNÜM           MUHAMMEN KİRA BEDELİ
1 TARLA MEŞETARLA 56,70 TL 10 6.300,00 100,00 TL
2 TARLA ÇAKMAK 343,80 TL 20 38.200,00 100,00 TL
3 TARLA SARIYER 54,90 TL 105 6.100,00 100,00 TL
4 TARLA SARIYER 51,54 TL 130 5.727,00 100,00 TL
5 TARLA SARIYER 279,00 TL 140 31.000,00 100,00 TL
6 TARLA SARIYER 185,85 TL 181 20.650,00 100,00 TL
7 TARLA BOZLAR 46,80 TL 272 5.200,00 100,00 TL
8 TARLA BOZLAR 175,95 TL 324 19.550,00 100,00 TL
9 TARLA ÇAMURLUK 92,70 TL 551 10.300,00 100,00 TL
10 TARLA ÇAKMAK 326,70 TL 39 36.300,00 100,00 TL
DOĞRUCA MAHALLESİ
SIRA N0 CİNSİ MEVKİİ GEÇİCİ TEMİNAT PARSEL N0 YÜZÖLÇÜMÜ (M2) 1 DÖNÜM           MUHAMMEN KİRA BEDELİ
1 TARLA KOKAROT 85,95 TL 533 9.550,00 100,00 TL
DEDEOBA MAHALLESİ
SIRA N0 CİNSİ MEVKİİ GEÇİCİ TEMİNAT ADA PARSEL N0 YÜZÖLÇÜMÜ (M2) 1 DÖNÜM           MUHAMMEN KİRA BEDELİ
1 TARLA KÜTÜKLÜK 33,81 TL 102/41 9.162,04 41,00 TL
2 TARLA   116,45 TL 102/51 25.877,55 50,00 TL
3 TARLA AĞILÖNÜ 104,83 TL 108/6 16.640,47 70,00 TL
4 TARLA TUZLABAŞI 317,52 TL 114/233 88.201,33 40,00 TL
5 TARLA GERDANLIK 109,23 TL 127/9 20.228,60 60,00 TL
EDİNCİK MAHALLESİ
SIRA N0 CİNSİ MEVKİİ GEÇİCİ TEMİNAT PARSEL N0 YÜZÖLÇÜMÜ (M2) 1 DÖNÜM           MUHAMMEN KİRA BEDELİ
1 TARLA ALİBEY MEZARLIĞI 332,22 TL 8282 47.325,00 78,00 TL
2 TARLA ALİBEY MEZARLIĞI 303,82 TL 8262 - 8263 41.676,00 81,00 TL
3 TARLA ALİBEY MEZARLIĞI 130,13 TL 8267 - 8268 20.364,00 71,00 TL
4 TARLA ALİBEY MEZARLIĞI 88,02 TL 8276 13.775,00 71,00 TL
5 TARLA ALİBEY MEZARLIĞI 224,06 TL 8264 38.300,00 65,00 TL

 

DOĞANPINAR MAHALLESİ
SIRA N1 CİNSİ MEVKİİ GEÇİCİ TEMİNAT PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (M2) 1 DÖNÜM           MUHAMMEN KİRA BEDELİ
1 TARLA SUNGUR 3.086,37 TL 390 163.300,00 210,00 TL
EMRE MAHALLESİ
SIRA N0 CİNSİ MEVKİİ GEÇİCİ TEMİNAT PARSEL N0 YÜZÖLÇÜMÜ (M2) 1 DÖNÜM           MUHAMMEN KİRA BEDELİ
1 TARLA KÖY ALTI 504,16 TL 481 14.550,00 385,00 TL
2 TARLA ADA YERİ 2.428,11 TL 72 58.650,00 460,00 TL
ERİKLİ MAHALLESİ
SIRA N0 CİNSİ MEVKİİ GEÇİCİ TEMİNAT PARSEL N0 YÜZÖLÇÜMÜ (M2) 1 DÖNÜM           MUHAMMEN KİRA BEDELİ
1 TARLA AKKAYA ve KÜPPINARI 18,45 TL 227 4.100,00 50,00
MAHBUBELER MAHALLESİ
SIRA N0 CİNSİ MEVKİİ GEÇİCİ TEMİNAT PARSEL N0 YÜZÖLÇÜMÜ (M2) 1 DÖNÜM           MUHAMMEN KİRA BEDELİ
1 TARLA ÇAYIRDERE MEVKİİ 171,25 TL 568 26.800,00 71,00 TL
ÖMERLİ MAHALLESİ
SIRA N0 CİNSİ MEVKİİ GEÇİCİ TEMİNAT PARSEL N0 YÜZÖLÇÜMÜ (M2) 1 DÖNÜM           MUHAMMEN KİRA BEDELİ
1 TARLA ARPALIK 70,20 TL 560 7.800,00 100,00 TL
YENİSIĞIRCI MAHALLESİ
SIRA N0 CİNSİ MEVKİİ GEÇİCİ TEMİNAT PARSEL N0 YÜZÖLÇÜMÜ (M2) 1 DÖNÜM           MUHAMMEN KİRA BEDELİ
1 TARLA KOYUNKAYA 73,35 TL 849 8.150,00 100,00 TL
2 TARLA BAŞAKKORUSU 1.183,99 TL 1365 146.171,76 90,00 TL
600 EVLER MAHALLESİ
SIRA N0 CİNSİ ADA PARSEL NO GEÇİCİ TEMİNAT YÜZÖLÇÜMÜ (M2) 1 DÖNÜM           MUHAMMEN KİRA BEDELİ
1 TARLA 375-416-424/1-5 792,00 TL 88.000,00 100,00 TL
2 TARLA 375-416-424/1-5 774,00 TL 86.000,00 100,00 TL
3 TARLA 416-424/1 765,00 TL 85.000,00 100,00 TL
4 TARLA 416-424/1 1.035,00 TL 115.000,00 100,00 TL
5 TARLA 416-424/1 810,00 TL 90.000,00 100,00 TL
6 TARLA 424-1 428,40 TL 47.600,00 100,00 TL
7 TARLA 419-13 333,00 TL 37.000,00 100,00 TL
             Şartnameleri ve muameleli dosyaları Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 50-TL karşılığında satın alınabilir. Taliplilerin ;Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair Belediyeye verilecek taahhütname, Belediyemiz ve  Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır.                                                                                                                                                         
         İlan olunur.                                                                                   

Eklenme Tarihi: 08 Kasım 2017
< Bir Önceki Bir Sonraki >