Bandırma Belediye Başkanlığından (Gayrimenkul Satış Ve Kiralama İlanı)

Bandırma Belediye Başkanlığından (Gayrimenkul Satış Ve Kiralama İlanı)

BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

(GAYRİMENKUL SATIŞ VE KİRALAMA İLANI)

  

          1-Mülkiyeti Belediyemize ait Doğanpınar Mahallesi 59 no.lu toplam 452 m2  arsa vasıflı parsel, 18.10.2017 tarih ve 1012 sayılı encümen kararı gereği ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile 24.600-TL sı muhammen satış bedeliyle satılacaktır.   

          Geçici teminatı toplam muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 738-TL dir.    

Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir.

 2-Mülkiyeti Belediyemize ait Aksakal Mahallesi 281 parselde Düğün Salonu ve yanında bulunan bahçe , 18.10.2017 tarih ve 1021 sayılı encümen kararı gereği , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile , ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına , 31.12.2018 tarihine kadar aylık 800-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline (DİE-ÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü-Üretici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.  

          Geçici teminatı (3)  üç yıllık  muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 864-TL dir.

3-Mülkiyeti Belediyemize ait 17 Eylül Mahallesi Eski Hal Binası B Blok No:3 ve 4  adresindeki bulunan işyerleri , 18.10.2017 tarih ve 1022 sayılı encümen kararı gereği , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile , ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına , 31.12.2018 tarihine kadar aylık 1.200-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline (DİE-ÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü-Üretici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.  

          Geçici teminatı (3)  üç yıllık  muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 1.296-TL dir.

            Taşınmazların ilk ihaleleri 15/11/2017 Çarşamba günü saat 14.00 ’da belediye encümen salonunda şartnameleri gereği ayrı ayrı  yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihaleleri 22/11/2017 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

 Şartnameleri ve muameleli dosyaları Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 50-TL karşılığında satın alınabilir.

            Taliplilerin;

Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır.

İlan olunur.

 

Dursun MİRZA 

Belediye Başkanı


Eklenme Tarihi: 20 Kasım 2017
< Bir Önceki Bir Sonraki >