Bandırma Belediye Başkanlığından (Gayrimenkul Satış Ve Kiralama İlanı)

Bandırma Belediye Başkanlığından (Gayrimenkul Satış Ve Kiralama İlanı)

BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

(GAYRİMENKUL SATIŞ VE KİRALAMA İLANI)

 

1-Mülkiyeti Belediyemize ait 600 Evler Mahallesi 703 ada 150 parselde 265,59 m2 arsa 19.01.2016 tarih ve 28 sayılı encümen kararı gereği , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile 132.795-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır.  

         Geçici teminatı muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 3.983,85-TL dir.

Her türlü harç, karar pulu, tellaliye, gayrimenkul alım-satım vergisi alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir.

2-Mülkiyeti Belediyemize ait Kuşcenneti Mahallesi 1941 parselde 635 m2 avlulu iki ev vasıflı parsel 09.02.2016 tarih ve 102 sayılı encümen kararı gereği , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile 31.750-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır.  

         Geçici teminatı muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 952,50-TL dir.

Her türlü harç, karar pulu, tellaliye, gayrimenkul alım-satım vergisi alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir.

3- Mülkiyeti Belediyemize ait 100.Yıl Mahallesi 821 ada 26 no.lu 131 m2 arsa ve 821 ada 27 no.lu 123 m2 arsa, 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre birbiriyle şuyulu olan ve 27 no.lu parselin yolda kalan kısmının bedelsiz olarak terk etmek şerhi ile blok olarak 16.02.2016 tarih ve 137 sayılı encümen kararı gereği , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile 77.000-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır.  

         Geçici teminatı muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 2.310-TL dir.

Her türlü harç, karar pulu, tellaliye, gayrimenkul alım-satım vergisi alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir.

4-Mülkiyeti Belediyemize ait 600 Evler Mahallesi Yeni Galericiler Sitesi 4 no.lu galerici işyeri , 26.01.2016 tarih ve 53 sayılı encümen kararı gereği 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, 31.12.2016 tarihine kadar aylık 500-TL muhammen kira bedelliyle İkinci ve üçüncü yıl kiraları, önceki yıl kira bedeline (DİE-ÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü –Üretici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir. 

         Geçici teminatı (3)  üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 540 -TL dir.

5-Mülkiyeti Belediyemize ait 17 Eylül Mahallesi Eski Hal Binası B Blok No:104 adresindeki Büro , 09.02.2016 tarih ve 101 sayılı encümen kararı gereği 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, 31.12.2016 tarihine kadar aylık 190-TL muhammen kira bedelliyle İkinci ve üçüncü yıl kiraları, önceki yıl kira bedeline (DİE-ÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü –Üretici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir. 

         Geçici teminatı (3)  üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 205,20 -TL dir.

6-Mülkiyeti Belediyemize ait Edincik Mahallesi Kayalı Ulu Caddesinde daha önce Edincik Spor Lokali olarak kullanılan yer Kahvehane olarak , 09.02.2016 tarih ve 98 sayılı encümen kararı gereği 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile 31.12.2016 tarihine kadar aylık 400-TL muhammen kira bedelliyle ihale tarihinden itibaren (1) bir yıllığına kiraya verilecektir. 

         Geçici teminatı (1)  bir yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 144 -TL dir.

 7-Mülkiyeti Belediyemize ait 600 Evler Mahallesi Yeni Galericiler Sitesi No:29     adresindeki Kafeterya , 09.02.2016 tarih ve 99 sayılı encümen kararı gereği 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, 31.12.2016 tarihine kadar aylık 1.335-TL muhammen kira bedelliyle İkinci ve üçüncü yıl kiraları, önceki yıl kira bedeline (DİE-ÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü –Üretici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir. 

         Geçici teminatı (3)  üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 1.441,80 -TL dir. Garanti teminatı 30.000-TL’ dir.

8-Mülkiyeti Belediyemize ait Aksakal Mahallesi Sanayi Sitesi No:11 adresindeki işyeri oto bakım dükkanı olarak , 16.02.2016 tarih ve 139 sayılı encümen kararı gereği 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, 31.12.2016 tarihine kadar aylık 225-TL muhammen kira bedelliyle İkinci ve üçüncü yıl kiraları, önceki yıl kira bedeline (DİE-ÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü –Üretici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir. 

         Geçici teminatı (3)  üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 243 -TL dir.

         Taşınmazların ilk ihaleleri 08/03/2016 Salı günü saat 14.00 ’da belediye encümen salonunda şartnameleri gereği ayrı ayrı yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihaleleri 15/03/2016 Salı günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

Şartnameleri ve muameleli dosyaları Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 50-TL karşılığında satın alınabilir.

            Taliplilerin;

Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmühaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini, 7 no.lu ihale için garanti teminatını ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır.

İlan olunur.


Eklenme Tarihi: 08 Kasım 2017
< Bir Önceki Bir Sonraki >