Bandırma Belediye Başkanlığından  (Gayrimenkul Kiralama Ve Satış İlanı)

Bandırma Belediye Başkanlığından (Gayrimenkul Kiralama Ve Satış İlanı)

 

BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

(GAYRİMENKUL KİRALAMA VE SATIŞ İLANI)

          

             1-Mülkiyeti Belediyemize ait 600 Evler Mahallesi Galericiler Sitesi No:19/23 adresindeki işyeri   ,16.03.2022 tarih ve 229 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, ilk yıl aylık 950,00-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline TÜİK-TÜFE (Türkiye İstatistik Kurumu-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.

         Geçici teminatı (3)  üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 1.026,00-TLdir.  

            2-Mülkiyeti Belediyemize ait Dedeoba Mahallesi 119 ada 2 parselde kayıtlı 1.109,05 m2 arsa vasıflı taşınmaz, 16.03.2022 tarih ve 241 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, ilk yıl aylık 150,00-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline TÜİK-TÜFE (Türkiye İstatistik Kurumu-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile  kiraya verilecektir.

         Geçici teminatı (3)  üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 162,00-TLdir.            

            3-Mülkiyeti Belediyemize ait Edincik Mahallesi 354 ada 24 no.lu 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planında H:5.50 m Küçük Sanayi Sitesi alanı içerisinde kalan  içerisinde kalan  114,82 m2 arsa vasıflı parsel, 16.03.2022 tarih ve 236 sayılı encümen kararı gereği ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma) usulü ihale ile 57.410,00-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır. 

         Geçici teminatı muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 1.723,00-TL dir.    

Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir.

            Taşınmazların ilk ihaleleri 13/04/2022 Çarşamba günü saat 14.00 ’da belediye encümen salonunda şartnameleri gereği ayrı ayrı yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihaleleri 20/04/2022 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

 Şartnameleri ve muameleli dosyaları Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 50-TL karşılığında satın alınabilir.

            Taliplilerin;

Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır.

İlan olunur.

 

 

 

 

                                                                                                                   


Eklenme Tarihi: 29 Mart 2022
< Bir Önceki Bir Sonraki >