Bandırma Belediye Başkanlığından  (Gayrimenkul Kiralama Ve Satış İlanı)

Bandırma Belediye Başkanlığından (Gayrimenkul Kiralama Ve Satış İlanı)

BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

(GAYRİMENKUL KİRALAMA VE SATIŞ İLANI)

 

 

1-Mülkiyeti Belediyemize ait Ayyıldız Mahallesi 104 pafta 903 ada 3 parselde 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planında bitişik nizam üç (3) kat konut adası içerisinde kalan 133 m2 arsa 21.11.2018 tarih ve 971 sayılı encümen kararı gereği ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile 59.850-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır. 

          Geçici teminatı toplam muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 1.796-TL dir.    

Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir.

2-Bereketli Mahallesi Yel Değirmeni Üstü Mevkii 471 parselde tarla vasıflı 11.500 m2 taşınmazın Mülkiyeti Belediyemize ait 1/4 hissesi (2.875 m2),  14.11.2018 tarih ve 956 sayılı encümen kararı gereği ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile 57.500-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır. 

          Geçici teminatı toplam muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 1.725-TL dir.    

Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir.

3-Mülkiyeti Belediyemize ait Aksakal Mahallesi Sanayi Sitesi No:32/D adresindeki işyeri, 14.11.2018 tarih ve 952 sayılı encümen kararı gereği , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile , ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına , 31.12.2019 tarihine kadar aylık 240-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline (DİE-ÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü-Üretici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.  

          Geçici teminatı (3)  üç yıllık  muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 260-TL dir.

            Taşınmazların ilk ihaleleri 12/12/2018 Çarşamba günü saat 14.00 ’da belediye encümen salonunda şartnameleri gereği ayrı ayrı  yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihaleleri 19/12/2018 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

 Şartnameleri ve muameleli dosyaları Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 50-TL karşılığında satın alınabilir.

            Taliplilerin;

Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır.

İlan olunur.

 

 

 

                                                                                                                    Dursun MİRZA 

                                                                                                                   Belediye Başkanı

 

 


Eklenme Tarihi: 29 Kasım 2018
< Bir Önceki Bir Sonraki >