Bandırma Belediye Başkanlığından  (Gayrimenkul Kiralama İlanı)

Bandırma Belediye Başkanlığından (Gayrimenkul Kiralama İlanı)

BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

(GAYRİMENKUL KİRALAMA İLANI)

 

1-Mülkiyeti Belediyemize ait 17 Eylül Mahallesi Kapalı Pazar yeri ve Yaşam alanının Kurtuluş Caddesine bakan cephedeki ATM cihazı yeri, 12.12.2018 tarih ve 1042 sayılı encümen kararı gereği , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile , ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına , 31.12.2019 tarihine kadar yıllık 17.235-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline (DİE-TÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.  

          Geçici teminatı (3)  üç yıllık  muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 1.552-TL'dir.   

2-Mülkiyeti Belediyemize ait 600 Evler Mahallesi Sanayi Sitesi girişinde Belediye Şantiyesi köşesindeki büfe, tost, gözleme, simit ve benzeri satış işleri yapmak üzere , 09.01.2019 tarih ve 20 sayılı encümen kararı gereği , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile , ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına , 31.12.2019 tarihine kadar aylık 350-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline (DİE-TÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.       

          Geçici teminatı (3)  üç yıllık  muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 378-TL dir.

3-Mülkiyeti Belediyemize ait Edincik Mahallesi Belediye Eski Binası No:28 adresindeki işyeri ,26.12.2018 tarih ve 1075 sayılı encümen kararı gereği , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile , ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına , 31.12.2019 tarihine kadar aylık 160-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline (DİE-TÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.    

          Geçici teminatı (3)  üç yıllık  muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 173-TL'dir.  

 4-Mülkiyeti Belediyemize ait Edincik Mahallesi İstiklal Caddesi No:1/C adresindeki işyeri, 02.01.2019 tarih ve 8 sayılı encümen kararı gereği , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile , ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına , 31.12.2019 tarihine kadar aylık 490-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline (DİE-TÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.    

          Geçici teminatı (3)  üç yıllık  muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 530-TL'dir.  

5-Mülkiyeti Belediyemize ait 17 Eylül Mahallesi Kapalı Pazar yeri ve Yaşam alanı  110/4 adresindeki işyeri, 02.01.2019 tarih ve 9 sayılı encümen kararı gereği , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile , ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına , 31.12.2019 tarihine kadar aylık 1.450-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline  (DİE-TÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.  

          Geçici teminatı (3)  üç yıllık  muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 1.566-TL'dir.  

 6-Mülkiyeti Belediyemize ait 17 Eylül Mahallesi Eski Hal Binası No:Z/10 no.lu işyeri, 09.01.2019 tarih ve 21 sayılı encümen kararı gereği , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile , ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına , 31.12.2019 tarihine kadar aylık 1.200-TL  muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline (DİE-TÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.    

          Geçici teminatı (3)  üç yıllık  muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 1.296-TL'dir.  

 

 

7-Mülkiyeti Belediyemize ait 17 Eylül Mahallesi Eski Hal Binası No:Z/11 no.lu işyeri, 09.01.2019 tarih ve 21 sayılı encümen kararı gereği , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile , ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına , 31.12.2019 tarihine kadar aylık 1.200-TL  muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline (DİE-TÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.       

          Geçici teminatı (3)  üç yıllık  muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 1.296-TL'dir.  

 8-Mülkiyeti Belediyemize ait 17 Eylül Mahallesi Eski Hal Binası No:Z/12 no.lu işyeri, 09.01.2019 tarih ve 21 sayılı encümen kararı gereği , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile , ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına , 31.12.2019 tarihine kadar aylık 1.200-TL  muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline (DİE-TÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.  

          Geçici teminatı (3)  üç yıllık  muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 1.296-TL'dir.  

9-Mülkiyeti Belediyemize ait 600 Evler Mahallesi Oto Galericiler Sitesi No:33 adresindeki işyeri ,16.01.2019 tarih ve 48 sayılı encümen kararı gereği , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile , ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına , 31.12.2019 tarihine kadar aylık 750-TL  muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline (DİE-TÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.  

          Geçici teminatı (3)  üç yıllık  muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 810-TL'dir.      

            Taşınmazların ilk ihaleleri 06/02/2019 Çarşamba günü saat 14.00 ’da belediye encümen salonunda şartnameleri gereği ayrı ayrı  yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihaleleri 13/02/2019 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

 Şartnameleri ve muameleli dosyaları Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 50-TL karşılığında satın alınabilir.

            Taliplilerin;

Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır.

İlan olunur.

 

 

 

                                                                                                                     Sami TÜRKMEN

                                                                                                                     Belediye Başkan V.

 


Eklenme Tarihi: 23 Ocak 2019
< Bir Önceki Bir Sonraki >