Bandırma Belediye Başkanlığından (Gayrimenkul Kiralama İlanı)

Bandırma Belediye Başkanlığından (Gayrimenkul Kiralama İlanı)

Mülkiyeti Belediemize ait 17 Eylül Mahallesi Kurtuluş Caddesi 682 ada 613 parselde Kapalı Pazar Yeri ve Yaşam alanında bulunan işyerleri, 15.02.2017 tarih ve 114 sayılı encümen kararı ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile (3) üç yıllığına ,ilk yıl  aşağıda belirtilen aylık muhammen kira bedelliyle, İkinci ve üçüncü yıl kiraları, önceki yıl kira bedeline (DİE-ÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü –Üretici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir. 

            Kiraya verilecek işyerlerinin;

 

S.NO:   TAŞINMAZIN  ADRESİ      KULLANIM AMACI  YÜZÖLÇÜM   MUHAMMEN BED. GARANTİ TEM.GEÇİCİ TEM.                                          

1.  17 Eylül Mah. Kurtuluş Cad. No: 110/15       Dükkan                   27,71 M2       Aylık 750-TL                                                                         3.000-TL                                810-TL                                                                                                           

2.  17 Eylül Mah. Kurtuluş Cad. No: 110/16       Dükkan                   25,83 M2       Aylık 700-TL                                                                                                                                           3.000-TL                                                                                                                                                             756-TL                                                                                          

3.  17 Eylül Mah. Kurtuluş Cad. No: 110/17       Dükkan                   25,83 M2       Aylık 700-TL                                                                       3.000-TL                756-TL

4.  17 Eylül Mah. Kurtuluş Cad. No: 110/18       Dükkan                   25,83 M2       Aylık 700-TL                 3.000-TL                                         756-TL                                                                                                           

5.  17 Eylül Mah. Kurtuluş Cad. No: 110/19       Dükkan                   25,83 M2       Aylık 700-TL                                                                                                                                          3.000-TL                                                                                                                                                             756-TL                                                                                          

6.  17 Eylül Mah. Kurtuluş Cad. No: 110/20       Dükkan                   25,83 M2       Aylık 700-TL                  3.000-TL                756-TL

7.  17 Eylül Mah. Kurtuluş Cad. No: 110/21       Dükkan                   37,83 M2     Aylık 1.000-TL                 3.000-TL                                     1.080-TL                                                                                                           

8.  17 Eylül Mah. Kurtuluş Cad. No: 110/22       Dükkan                   37,83 M2     Aylık 1.000-TL                                                                                                                                            3.000-TL                                                                                                                                                           1.080-TL                                                                                          

               Taşınmazların ilk ihaleleri 08/03/2017 Çarşamba günü saat 14.30 ’da belediye encümen salonunda şartnameleri gereği ayrı ayrı yapılacaktır.İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihaleleri 15/03/2017 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

          Şartnameleri ve muameleli dosyaları Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 50-TL karşılığında satın alınabilir.

            Taliplilerin;

Geçici teminat makbuzlarını, garanti teminat makbuzlarını,  ikametgah ilmühaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini, ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır.

İlan olunur.

Dursun MİRZA

Belediye Başkanı


Eklenme Tarihi: 13 Kasım 2017
< Bir Önceki Bir Sonraki >