Bandırma Belediye Başkanlığından (Gayrimenkul Kiralama İlanı)

Bandırma Belediye Başkanlığından (Gayrimenkul Kiralama İlanı)

BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

(GAYRİMENKUL KİRALAMA İLANI)

1-Mülkiyeti Belediyemize ait Çakıl Mahallesi 859 parselde 1.823,96 m2 okul bahçesinin 40 m2 kısmının üzerine konteynır koyarak bakkaliye işi yapmak şartı ile    13.09.2017 tarih ve 899 sayılı encümen kararı gereği , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile , ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına , 31.12.2017 tarihine kadar aylık 125-TL muhammen kira bedeliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline (DİE-ÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü-Üretici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir. 

            Geçici teminatı (3)  üç yıllık  muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 135-TL dir.

 2-Mülkiyeti Belediyemize ait 600 Evler Mahallesi Yeni Galericiler Sitesi No:40' da bulunan işyeri 11.10.2017 tarih ve 976 sayılı encümen kararı gereği , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile , ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına , 31.12.2017 tarihine kadar aylık 600-TL muhammen kira bedeliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline (DİE-ÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü-Üretici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir. 

            Geçici teminatı (3)  üç yıllık  muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 648-TL dir.

 3-Mülkiyeti Belediyemize ait Edincik Mahallesi Cumhuriyet Geçidi No:8 'de bulunan işyeri 11.10.2017 tarih ve 980 sayılı encümen kararı gereği , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile , ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına , 31.12.2017 tarihine kadar aylık 700-TL muhammen kira bedeliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline (DİE-ÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü-Üretici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir. 

            Geçici teminatı (3)  üç yıllık  muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 756-TL dir.

4-Mülkiyeti Belediyemize ait Edincik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:8 'de bulunan işyeri 27.09.2017 tarih ve 947 sayılı encümen kararı gereği , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile , ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına , 31.12.2017 tarihine kadar aylık 600-TL muhammen kira bedeliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline (DİE-ÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü-Üretici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir. 

            Geçici teminatı (3)  üç yıllık  muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 648-TL dir

5-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen tarlalar, ziraatçilik olarak kullanılmak üzere, 23/08/2017  tarih ve 843 sayılı encümen kararı , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına  kiraya verilecek olup, İkinci ve üçüncü yıl kiraları, önceki yıl kira bedeline (DİE-ÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü –Üretici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile belirlenecektir.

DOĞA MAHALLESİ

Sıra No Cinsi Mevkii Geçici Teminat Parsel No Yüzölçümü(M2) 1 Dönüm Muhammen Kira Bedeli
1 TARLA GÖKTEPE 284,00 TL 848-849 24.300,00 130,00 TL
2 TARLA KARŞIYAKA 34,00 TL 1159 3.100,00 120,00 TL
3 TARLA KARŞIYAKA 10,00 TL 1656 1.020,00 100,00 TL
4 TARLA KARŞIYAKA 13,00 TL 1658 1.400,00 100,00 TL
5 TARLA KARŞIYAKA 17,00 TL 1094 1.888,00 100,00 TL

 DUTLİMAN MAHALLESİ

Sıra No Cinsi Mevkii Geçici Teminat Parsel No Yüzölçümü(M2) 1 Dönüm Muhammen Kira Bedeli
1 TARLA AYAZMA 12,00 TL 683 3.138,00 40,00 TL
2 TARLA AYAZMA 14,00 TL 872 3.775,00 40,00 TL

ERİKLİ MAHALLESİ 

 

Sıra No Cinsi Mevkii Geçici Teminat Parsel No Yüzölçümü(M2) 1 Dönüm Muhammen Kira Bedeli
1 TARLA ERİKLİ YOLU 685,00 TL 1483 19.533,00 390,00 TL

YEŞİLÇOMLU MAHALLESİ

Sıra No Cinsi Mevkii Geçici Teminat Parsel No Yüzölçümü(M2) 1 Dönüm Muhammen Kira Bedeli
1 TARLA HALVATÇA 60,00 TL 1260 5.150,00 130,00 TL

Taşınmazların ilk ihaleleri 01/11/2017 Çarşamba günü saat 14.00 ’da belediye encümen salonunda şartnameleri gereği ayrı ayrı  yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihaleleri 08/11/2017 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

 Şartnameleri ve muameleli dosyaları Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 50-TL karşılığında satın alınabilir.

            Taliplilerin;

Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır.

İlan olunur.

Dursun MİRZA

Belediye Başkanı


Eklenme Tarihi: 20 Kasım 2017
< Bir Önceki Bir Sonraki >